MENY CLOSE

För dig som förälder

Att vara familjehem är en fantastiskt positiv upplevelse för det flesta familjer. Ett familjehem gör all skillnad i världen för ett placerat barn, genom att vara en vanlig familj. Men ibland kan ett nytt syskon innebära allt annat än ett vanligt familjeliv. Oro för hur det nya syskonet ska påverka de biologiska barnen och familjen är något som de flesta föräldrar upplever. Syskonstödet finns för att stötta biologiska barn i familjehem och skapa en trygg och stabil familjehemsvård, för alla inblandade. Då behöver även du som förälder få hjälp att möta och stötta ditt barn när ni tillsammans väljer att bli familjehem. Därför hittar du information riktat till dig här.

Allmänna tips till föräldrar

  • Bekräfta era barns känslor, även om man inte kan förändra något i stunden. Vi har alla ett behov av att få våra känslor validerade. När vi får det får vi kraft och ork att gå vidare. Att bli förnekad eller ignorerad skapar inre frustration.
  • Prata om att man som förälder känner sig otillräcklig ibland. Utan att därmed lägga skuld eller ansvar på barnet.
  • Planera för egentid. En resa, en aktivitet, en stund i vardagen då ni gör något tillsammans. Eller bara vara tillsammans utan att göra något.
  • Be om hjälp! Kanske kan någon i ert nätverk hjälpa till med skjuts för det placerade barnet? Bo en helg i månaden?
  • Vi alla gör fel. Inget barn behöver en perfekt familj, utan en vanlig familj där det finns utrymme att gör fel och där man kan säg förlåt, ställa till rätta och göra annorlunda nästa gång.
  • Prata med barnen om att alla gör så gott de kan och det är fullt tillräckligt.
  • Föräldrar blir också trötta och slitna emellanåt. Det är en del av livet.
  • Om det placerade barnet inte kan bo kvar är det viktigt att prata med de biologiska barnen och poängtera att det inte är deras fel.

Hur blir det för våra egna barn om vi blir familjehem?

Att bli familjehem innebär att familjen växer, på olika sätt. Inte bara blir familjen större utan man utvecklas också tillsammans. Det kan vara svårt att föreställa sig hur det kommer vara för ens egna barn att få ett familjehemsplacerat syskon. Barn i familjehem beskriver att det kan kännas spännande, jobbigt, ensamt, läskigt och roligt. Det kan kännas på ett sätt i början och sedan vända helt efter ett tag. Ibland tar det lång tid att anpassa sig, ibland går det fort. Med det nya syskonet kommer fina barn förmodligen ställas inför situationer och frågor som deras kompisar inte behöver tänka på. De kanske kommer få en annorlunda roll i familjen, och det är inte konstigt om de ibland kan känna sig ensamma eller som att ingen annan förstår dem.

Men dina barn är inte ensamma om sina känslor, många andra upplever samma sak som dem. Det är viktigt att de vet om att de får lov att prata med någon om allt från syskonbråk till syskonkärlek och att de känner att alla känslor är okej. Med Syskonstödet får du som förälder veta mer om vad det kan innebära för dina barn när er familj väljer att bli familjehem. Du kan få svar på vanliga frågor och få praktiska tips på hur ni kan få det så bra som möjligt hela familjen.

I dokumentärfilmen Fosterfamiljen av Julia Dinome berättar hon om hur det är att växa upp som biologiskt barn i ett familjehem. Filmen finns på SVT Play. 

Vad säger forskningen?

Här sammanfattar vi vad svensk och internationell forskning säger gällande familjehem.

Tips från barn till föräldrar

Experter på hur barn kan känna när familjen väljer att bli familjehem är ju barn som själva fått ett placerat syskon. Här har vi samlat tips och tankar från sådana barn, riktade till föräldrar i familjehem.

Vad ska man tänka på vid avslut?

Att en placering avslutas kan vara uppslitande för de biologiska barnen i familjehemmet. Här kan du läsa mer om vad man kan tänka på om man ställs inför denna situation.

Har du frågor eller funderingar? Välkommen att kontakta oss!

syskonstodet@raddningsmissionen.se