MENY CLOSE

För dig som arbetar inom socialtjänsten

De biologiska barnen har varit lite av en bortglömd grupp i familjehemsplaceringar. Att stötta de biologiska barnen handlar inte bara om deras rätt till stöd, utan också om att det faktiskt är avgörande för att skapa en mer stabil familjehemsvård.
Här får du som arbetar med familjehemsvård tips om hur du kan prata med familjehemmens egna barn och ungdomar inför, under och efter placering. Tryck gärna upp broschyren, den är perfekt att sätta i handen på nya familjehem. Här finns även material så att du lätt kan komma igång med stödgrupper.

Forskning tyder på att:

  • När de biologiska barnen involveras mer under själva utredningstiden ökar matchningens kvalitet mellan familjehemmet och det placerade barnet.
  • När vi följer upp hur familjehemmens barn har det under placeringstiden minskar risken för oplanerade avslut för de placerade barnen.
  • Barn i familjehem som fått mer information innan och under placeringen har en bättre relation med sitt placerade syskon.

Tryck upp Syskonstödets broschyr

Ta kontakt med ett tryckeri och tryck Syskonstödets fina broschyr. Den är perfekt att ge i händerna på nyblivna familjehem. Här finns en tryckfärdig pdf-fil att ladda ner. 

Familjehemmets egna barn behöver involveras

För att ett placerat barn ska få det så bra som möjligt behöver både familjehemsföräldrarna och deras egna barn stöd, utbildning, handledning och även uppskattning. Familjehemmens egna barn har tidigare haft en svag position inom familjehemsvården och många gånger blivit bortglömda. Därför behöver vi involvera barnen i högre utsträckning. Barnen efterfrågar själva information, kunskap och stöd. Vi behöver prata med dem om både det som är roligt och det som är svårt i uppdraget.

Familjehemmets egna barn är omsorgsgivare – och behöver bli erkända som det. Det är de som får leka med det placerade barnet, får ta emot hemlisar, som ser hur det går i skolan med kompisar, som hamnar i konflikter med dem etc. Vi behöver utmana föräldrarna i att se på sina barn som viktiga medspelare i familjens uppdrag och de behöver involveras utan att därmed lägga ansvaret på dem.

Vad säger socialtjänstlagen?

Enligt SoL ska vi ”höra barnets inställning” och enligt Barnkonventionen ska vi ”göra barnen delaktiga”. Familjehemssekreterare får dock inte ha enskilda samtal med de biologiska barnen utan tillåtelse av vårdnadshavaren, enl FB, 6 kap 11 paragraf. Familjehemssekreteraren är beroende av föräldrarnas samtycke.

Tips från barn till socialtjänsten

  • Hälsa på oss biologiska barn.
  • Försök inte att para ihop placerade syskon och biologiska barn vid första träffen.
  • Kom inte alltid kostymklädd.
  • Lär känna oss och ta reda på lite om oss innan ni kommer.
  • Ge oss mer information om det placerade barnets bakgrund.
  • Prata med oss ännu mer, fråga och lyssna.

 

I november 2023 sändes ett webinarie där delar av projektgruppen presenterade syskonstödets material och svarade på frågor. Du kan se inspelningen från webinariet här!

I dokumentärfilmen Fosterfamiljen av Julia Dinome berättar hon om hur det är att växa upp som biologiskt barn i ett familjehem. Filmen finns på SVT Play. 

Samtalsunderlag

Här hittar du underlag att utgå från under samtal med familjehemmets barn.

Gruppstödsmaterial

Här hittar du Syskonstödets gruppstödmaterial med sex delar. Syftet med att barnen/ungdomarna får träffas i grupp är att låta dem få möjlighet dela upplevelser, tankar och känslor med andra i liknande situation.

Filmer

I dessa fem filmer får vi höra både biologiska samt placerade barns reflektioner och känslor kring olika saker som hänger ihop med att vara familjehem. Filmerna är ett bra underlag att titta på tillsammans med barnet och diskutera frågor som dyker upp.

Fiktiva situationer

Här finns ett antal dilemman eller situationer som kan uppstå i ett familjehem. Använd dem som ett diskussionsunderlag tillsammans med familjehemmets barn.

Har du frågor eller funderingar? Välkommen att kontakta oss!

syskonstodet@raddningsmissionen.se