MENY CLOSE

Gruppstödsmaterial

Här finns Syskonstödets gruppstödmaterial med sex delar. Syftet med att barnen/ungdomarna får träffas i grupp är att låta dem få möjlighet att dela upplevelser, tankar och känslor med andra i liknande situation. Att bli en del av en gemenskap och upptäcka att man inte är ensam är stärkande när familjehemsuppdraget känns svåra eller utmanande. Det här gruppstödsmaterialet vänder sig till de biologiska barnen i ett familjehem, och med det begreppet menar vi alla barn som finns i en familj som blir familjehem.

I gruppstödmaterialet kan barnen och ungdomarna få både stöd och kunskap. Varje grupptillfälle har ett tema, och ett upplägg som är likartat och återkommande. Känn dig fri som gruppledare att följa gruppens behov snarare än att följa manualen. Manualen är bara ett förslag på upplägg. Alla grupper ser olika ut, en del är lättpratade och andra är tysta. I materialet finns förslag på lekar eller övningar i varje träff, men det finns alla möjligheter att byta ut dem om du som gruppledare har idéer om andra lekar eller övningar som skapar trygghet och gemenskap. Att bli trygg i en grupp är en förutsättning för att våga dela inre tankar och känslor med andra.

Var ute i god tid med rekrytering inför en gruppstart. Det är större chans att få ihop deltagare till en grupp om man har en personlig kontakt med familjehemsföräldrarna och deras barn och förklarar syftet med träffarna. Sikta på en grupp med ca 6 till 8 deltagare, men det går fint med både fler och färre.

Vi rekommenderar att ha en träff på två timmar, varje eller varannan vecka. Åldersspannet kan förslagsvis vara över tre år, tex 12-15 år, 14 -17 år etc. Blir åldersspannet för stort finns risk att de inte tycker att de har så mycket gemensamt.

Till alla gruppträffar utom den sista finns en tillhörande film. Filmerna hittar ni här. Där finns även berättelser från vuxna som ni kan använda vid sista träffen, om ni inte har bjudit in en gäst som varit barn i familjehem.

Att vara med i en grupp passar inte alla barn, då kan man jobba med detta material eller delar av hemsidan med barnen individuellt.

Det är roligt och givande att ha gruppträffar. Lycka till med ditt viktiga arbete!

Till gruppstödsmaterialet (pdf) Till filmerna