MENY CLOSE

Samtalsunderlag

Här hittar du underlag att utgå från under samtal med familjehemmets barn.

Exempel på områden som du kan prata med familjehemmets barn kring

 • Barnets egen situation och egna behov
 • Barnets tankar och frågor om sin egen familj
 • Det placerade barnet
 • Socialtjänsten, hur fungerar det?

Filmer

Här finns korta filmer för varje område som du kan titta på tillsammans med barnet och sedan diskutera frågor som dyker upp.

Till filmerna

Under utredning

Informera de biologiska barnen om vad det innebär att en familj tar emot ett barn. Det placerade barnets behov, bakgrund, det placerade barnets fortsatta kontakt med sina föräldrar och ev syskon mm. Prata om det placerade barnets skolgång, kanske gå på samma skola eller förskola – barnets tankar om detta?

Titta på introduktionsfilmen tillsammans. Fundera tillsammans med barnet kring vad det tror att det behöver för information och stöd när familjen blir familjehem. Dela informationsmaterialet innan placering.

 • Vad tänker du om att mamma och/eller pappa vill ta emot ett nytt barn i ert hem? Fånga upp barnets oro, funderingar, frågor.
 • Känner du något annat barn eller någon annan familj som tagit emot ett barn i sin familj? Har du några tankar utifrån detta?
 • Hur tänker du att det kan bli att dela din mamma och pappa?
 • Vad tror du kan bli roligt? Vad tror du kan bli svårt?
 • Hur tror du att det blir att få ett nytt syskon?
 • Tänker du att ni kommer bli kompisar?
 • Hur tänker du om dina saker, kommer hen att få låna dem eller kommer ni ha dem tillsammans?
 • Det kan komma någon som vill vara som dig, hur skulle det bli för dig?
 • Hur tror du att det känns att tvingas lämna sin familj/sina föräldrar?
 • Vad vill du veta om barnet som skall komma? Hens föräldrar?
 • Vad vet du om socialtjänsten? Något du undrar över?
 • Finns det saker som du inte vill veta?
 • Vad tror du om er framtida relation?
 • Vilka förväntningar tror du att dina föräldrar har på dig?
 • Skulle du vilja delta i en gruppverksamhet där du får träffa andra barn som också är familjehem?
 • Det är viktigt att vi har fortsatt kontakt, vad tänker du om det?

Vid uppföljning under placeringstiden

Ge barnet möjlighet att ensam eller tillsammans med sina föräldrar berätta om hur det är nu. Bär barnet på någon oro? Vad fungerar bra? Mindre bra?

 • Vill du ha hjälp med något?
 • Är det någon fråga du vill ställa till mig eller Soc?
 • Ge info till barnet gällande det placerade barnets nuvarande situation och framtid
 • Hur mår du?
 • Blev det som du hade tänkt dig?
 • Vad är svårt? Vad är roligt?
 • Har du frågor om vad vi på socialtjänsten gör?
 • Hur har det påverkat dig? Tankar om livet?
 • Familjehem i framtiden, vad tänker du om det?
 • Hur tror du att det har påverkat dina föräldrar?
 • Känner du oro för dina föräldrar någon gång? Att uppdraget har blivit alltför påfrestande?
 • Hur uppfattar dina föräldrar dig i detta?
 • Hur skulle ditt nya syskon berätta om/beskriva dig?
 • Vad behöver du? Något du saknar?
 • Något du längtar efter?
 • Om ditt gosedjur skulle kunna prata vad hade det berättat om hur du har det då?
 • Var på en skala skulle du säga att du befinner dig – 1 är absolut sämsta tänkbara och 10 är himmelskt bra?
 • Vad är det som fungerar bra med att vara familjehem? Med just dig och ditt nya syskon? Varför fungerar just det bra tror du? När fungerar det bra? Hur?
 • När har ni roligt/mysigt tillsammans?
 • Vad tror du att dina föräldrar skulle ha sagt om hur du har det? Hur skulle de beskriva dig som syskon?
 • Vad tror du att de tycker att du gör bra som syster/bror? Varför tror du att de tycker det?
 • Finns det någonting du är orolig över?
 • Vad blir du stressad av? Rädd för?
 • Vad blir du lugn av? Trygg av?
 • Skulle du vilja delta i en gruppverksamhet där du får träffa andra barn som också är familjehem?

Vid avslut

Viktigt att förtydliga att det inte är familjens egna barns ansvar eller fel att det placerade barnet ska flytta/har flyttat. Viktigt att tacka barnen för att de varit med och gjort denna fina insats för det placerade barnet. Och att det är värdefullt att barnet varit med och öppnat sitt hem, delat med sig av sina föräldrar, saker och allt vad det innebär.

 • Vet du varför det placerade barnet skall flytta?
 • Hur blir det för dig?
 • Är det något du undrar över inför att hen skall flytta/har flyttat?
 • Skulle du vilja ha kontakt med barnet efter att hen har flyttat?
 • Vet du hur du skulle kunna ha kontakt, om du skulle vilja?
 • Finns det något du bekymrar dig över inför att barnet skall flytta?
 • När du tänker tillbaka på den tiden barnet har bott hos er, är det något särskilt du vill berätta om eller beskriva? Något som varit särskilt roligt? Svårt? Konstigt? Oväntat?
 • Finns det något du hade behövt eller som du har saknat under denna tid?
 • Blev det som du hade tänkt dig att vara familjehem?
 • Skulle du kunna tänka dig att din familj blev familjehem för ett annat barn?