MENY CLOSE

Hur är det att vara familjehemsplacerad?

Det finns många anledningar till att ett barn blir familjehemsplacerat, men oavsett anledning är det såklart en stor omställning att komma till en helt ny familj.

Svårt att veta hur man gör i nya familjen

När ett barn kommer till ett familjehem är det inte ovanligt att det är ledset och oroligt. Man blir ju familjehemsplacerad av en anledning, och det handlar ju om att man inte kan bo kvar hemma längre. Ett barn som placeras har ofta varit med om jobbiga och skrämmande saker i sin egen familj, som våld eller missbruk.

Att flytta in i en ny familj kan vara väldigt svårt. Hur gör man i den nya familjen? Kramar man god natt? Får man ta en macka när man är hungrig eller måste fråga först? Saker som är självklar för familjehemmet är nytt för det placerade barnet, och att försöka lista ut allt det samtidigt son man bär på en oro över sina föräldrar och en sorg över saker som hänt och att inte kunna bo henna längre, är ofta svårt. Många barn visar det genom att ha ett jobbigt beteende och det kan bli påfrestande att bo ihop.

”För mig var det konstigt och ovant att komma till ett hem där det allting var bra och tryggt. Jag var van vid att känna mig trygg i ett kaos, inte när det var lugnt.”

Familjehemsplacerad tjej

”I början upplevde jag min nya syster som lite nedstämd. Hon var ofta ledsen och var mycket på sitt rum.”

Biologiskt barn i familjehem

Trauman och jobbiga erfarenheter

Familjehemsplacerade barn har ofta varit med om väldigt jobbiga saker och det brukar kallas för trauman. Att ha varit med om flera trauman påverkar hur man tänker, hur man känner och hur man beter sig. Händelserna lagras ofta både i minnet och i kroppen och när man påminns om dem kallas det inom terapi för traumatriggers. Det kan vara ett högt ljud, ett glas som går i golvet, en tanke på någonting, en doft, en låt eller bara att det kurrar i magen som gör att man påminns om och återupplever ett tidigare trauma.

När det placerade barnet har bott i sitt familjehem ett tag och lärt känna föräldrarna och de biologiska barnen brukar det ofta bli lite lugnare och bättre. Oftast blir barnet tryggare, finner sig tillrätta och börjar se familjehemmet som sitt självklara hem.

”Mina trauman har följt med mig till varje nytt familjehem som jag flyttat till. Det som triggade mig var närkontakt med familjehemspappor eller män eftersom jag kom från en uppväxt där män hade skadat mig och gjort mig väldigt otrygg. Även om min familjehemspappa var väldigt snäll så var det jobbigt i början. Det triggade gamla minnen.”

Familjehemsplacerad tjej

”Ibland har jag tyckt att vårt placerade barn har varit lite jobbigt. Det har nog berott på att hon varit uppväxt på ett visst sätt och jag på ett annat och det kunde ibland skära sig lite.”

Biologiskt barn i familjehem

Hur är det att vara familjehemsplacerad?

I den här filmen får vi höra tankar och reflektioner kring hur det är att vara familjehemsplacerad.