MENY CLOSE

Hur blir det för mig?

Även om mycket fokus kan hamna på det placerade barnet, speciellt i början, är det viktigt att du som biologiskt barn också får utrymme för dina tankar och känslor. Här får du svar på några vanliga frågor som andra barn och ungdomar med placerade syskon har.

”Jag har aldrig snackat med socialsekreteraren. Jag skulle vilja snacka med en vuxen som mitt fostersyskon gör. För jag vill kunna pratat ut med någon vuxen som förstår.”

Mycket handlar om det nya syskonet. Men hur blir det för mig?

Att det handlar mycket om det placerade syskonet i början är inte så konstigt. Barnet kan komma från jobbiga hemförhållanden och ha stort behov av omsorg och uppmärksamhet. Men familjehemmens egna barn har länge varit en ganska bortglömd grupp, trots att deras känslor och upplevelser såklart är lika viktiga.

De flesta barn som får ett placerat syskon tycker att det är roligt och spännande i början, men sen kan det ta lite tid innan man helt har funnit sig till rätta i den nya familjekonstellationen. Ibland blir det inte som man hade tänkt sig att det skulle bli och ibland går det lite upp och ner i familjen. Det kan vara skönt att veta att oftast blir det bättre efter ett litet tag. Man kan behöva ha lite tålamod och möjlighet att prata om hur det känns med en förälder eller någon annan vuxen som man litar på.

Vad kallar man sitt nya syskon?

Fostersyskon, familjehemsplacerat syskon, bonussyskon eller bara syskon? Hur förklarar man för andra vem den nya familjemedlemmen är? Här finns det inget rätt eller fel, utan fundera på vad som känns naturligt för dig och prata med ditt nya syskon, dina föräldrar och kanske er familjehemssekreterare om det ifall du känner dig osäker.

Vad händer om jag inte tycker om mitt nya syskon?

Ibland kanske du kommer att bli irriterad på det placerade barnet och kanske känner dig dåligt samvete eller skuld på grund av det. Du kanske till och med önskar att det placerade barnet skulle flytta därifrån, samtidigt som du känner att du inte borde tänka och känna så, kanske för att du egentligen tycker synd om ditt placerade syskon och vet att det haft det jobbigt. Det är inte alls konstigt eller ovanligt att tänka och känna så. Det viktigaste är att du känner att alla känslor är okej, och att du vågar prata med någon om hur du känner.

En del av de barn som placeras i familjehem kan vara utmanande att dela sin vardag med. Man kanske inte bara kan skälla på det placerade barnet och tycka att det ska skärpa sig. Deras beteende kommer ofta ifrån att de varit med om jobbiga saker tidigare och ofta så gör de så gott de kan. De har rätt till omsorg, kärlek och trygghet men du som fått ett placerat syskon har också rätt till stöd om det känns jobbigt för dig.

Hur blir det för mig? Hur det kan vara att ta emot ett placerat barn

I den här filmen får vi höra olika tankar och reflektioner kring hur det kan vara att ta emot ett familjehemsplacerat barn.